Záhradné krby a grily Hoyan pre bežnú spotrebu - najpredávanejšie modely.

S P O T R E B I T E Ľ S K É    Z Á H R A D N É    K R B Y    H O Y A N 

 
   

AURORA S1 záhradný krb exteriérové prevedenie

 

BONACA S1 B žtlá neglazúrovaná záhradný krb exteriérové prevedenie

 

LAVANDA 3 žltá neglazúrovaná záhradný krb exteriérové prevedenie

-20%  1 451,25 €    -20%  1 950 €    -20%  1 835 €   
1 161 € s DPH
(34976,30 Sk)
  1 560 € s DPH
(46996,60 Sk)
  1 468 € s DPH
(44225,- Sk)
 
 
 
   

ALBATROS S1 C žltý neglazúrovaný záhradný krb exteriérové prevedenie

 

MORENA S1 C žltá neglazúrovaná záhradný krb exteriérové prevedenie

 

ARION S1 záhradný krb exteriérové prevedenie

-20%  2 000 €    -20%  1 661,25 €    -20%  1 966,25 €   
1 600 € s DPH
(48201,60 Sk)
  1 329 € s DPH
(40037,50 Sk)
  1 573 € s DPH
(47388,20 Sk)
 
 
 
   

ARIS S1 záhradný krb exteriérové prevedenie

 

ORION S1 záhradný krb exteriérové prevedenie

 

PHOBOS B záhradný krb exteriérové prevedenie

-20%  1 367,50 €    -20%  1 538,75 €    -20%  9 442,50 €   
1 094 € s DPH
(32957,80 Sk)
  1 231 € s DPH
(37085,10 Sk)
  7 554 € s DPH
(227571,80 Sk)
 
 
 

ZOND B záhradný krb exteriérové prevedenie

-20%  3 237,50 €   
2 590 € s DPH
(78026,30 Sk)