Krby Hoyan pre profesionálne a reštauračné využitie.

P R O F E S I O N Á L N E    Z Á H R A D N É    K R B Y    H O Y A N

 
   

ARGON profesional záhradný krb exteriérové prevedenie

 

GORTEZ profesional záhradný krb exteriérové prevedenie

 

GORDION profesional záhradný krb interiérové prevedenie

-20%  3 755 €    -20%  5 292,50 €    -20%  11 746,25 €   
3 004 € s DPH
(90498,50 Sk)
  4 234 € s DPH
(127553,50 Sk)
  9 397 € s DPH
(283094,- Sk)
 
 
 

GALIOT profesional záhradný krb interiérové prevedenie

-20%  19 422,50 €   
15 538 € s DPH
(468097,80 Sk)